نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

حقوق مسافر (فرودگاه خرم آباد)

(بر اساس دستورالعمل پیوست نامه شماره6893 مورخ 14/2/94 سازمان هواپیمائی کشوری)

 • کلیه مسافرین بصورت یکسان از خدمات شرکت های هواپیمائی بهره مند می شوند.
 • اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بلیت می باشد.
 • اگر ابطال پرواز از 6 روز تا 24 ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بلیت و ارائه یک بلیت مشابه با 30 درصد تخفیف به مسافر می باشد.
 • اگر ابطال از 24 ساعت مانده تا زمان انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه و ارائه یک فقره بلیت نیم بها به مسافر می باشد.
 • در صورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه، شرکت حمل کننده (وفق پیمان ورشو مصوب مجلس شورای اسلامی) موظف به تامین رضایت مسافران می باشد.

اقدامات شرکت هواپیمائی یا نماینده آن در صورت بروز تاخیر

(بر اساس دستورالعمل پیوست نامه شماره6893 مورخ 14/2/94 سازمان هواپیمائی کشوری-حقوق مسافر)

 • در صورت تاخیر بیش از یک ساعت و کمتر از دو ساعت از مسافران پذیرائی نوع اول( مشروط به عدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز) بعمل خواهد آمد.
 • در صورت تاخیر بیش از 2 ساعت و تا 4 ساعت باید اقدامات زیر توسط شرکت حمل کننده صورت گیرد:
 1. انجام پذیرائی مناسب( حداقل نوع اول) با توجه به امکانات فرودگاهی
 2. تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن
 3. پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز
 • در صورت تاخیر بیش از 4 ساعت،  علاوه بر پذیرائی مناسب، شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف 30 درصد می باشد.