خبر خبر

بررسي مخاطرات حيات وحش در فرودگاه شهداي پارس آبادمغان
با هدف کنترل ريسک خطر حيات وحش، مديريت مخاطرات حيات وحش در فرودگاه شهداي پارس آبادمغان بررسي شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه ؛ این جلسه با حضور معاون عملیات هوانوردی فرودگاه اردبیل، رئیس فرودگاه شهدای پارس آبادمغان ورئیس حفاظت محیط زیست شهرستان در محل فرودگاه پارس آبادمغان برگزار گردید.

داوود رضی نژاد، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه اردبیل در اولین جلسه کمیته حیات وحش فرودگاهی گفت: مخاطرات حیات‌ وحش بخش اساسی از سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه‌ها است و فرودگاه برای کاهش ریسک مخاطرات حیات وحش و ارتقای ایمنی باید در کنار هم و با تعامل برای حفظ جان انسان ها و بقای محیط زیست تلاش کند.

رضی نژاد افزود: امروزه تعداد رویدادهای برخورد پرندگان با هواپیما و خسارت ناشی از آن در دنیا قابل توجه است و پردازش گزارش های برخورد نشان می دهد که لازم است برای این دسته از مخاطرات ساز و کاری اندیشیده و آنها را مدیریت کرد.

در این جلسه مجرد رئیس محیط زیست شهرستان دربخشی از صحبتهای خود گفت: باتوجه به این مطلب که بعضی از پرندگان موجود درمنطقه تک پروازه بوده وبعضی دیگر مهاجرت می کنندکه نوع دوم آن مانند زنگوله بال، کلاغ وغیره  بیشترین خسارتها را برای کشاورزان منطقه وارد می آورند و می توانند برای پروازهواپیما مخاطراتی ایجاد نمایند برای جلوگیری از بروز سانحه احتمالی می توان به دو روش میکانیکی وعلمی با آنها مقابله نمود در روش مکانیکی از بکارگیری میرشکاران محلی استفاده می شود ولی در روش علمی با نصب دستگاههای که ایجاد صدا و پارازیت می نمایند استفاده می شود.

مجرد افزود: حذف فیزیکی این پرندگان راهکار مناسبی نیست چون بعضی از گونه ها در معرض انقراض بوده و به شدت تحت حفاظت می باشند بنابراین با نصب دستگاه تولید صدا و با از بین بردن جذابیت های اکوسیستمی برای  جذب پرندگان در پیرامون  فرودگاه باید آنها را دورنمود.

در پایان مسوولیت های تمام واحدها و ارگان ها بررسی، و مقرر شد کنترل ریسک خطر حیات وحش در فرودگاه با استفاده از روش ها و منابع لازم و با حداقل عوارض زیست محیطی مورد توجه قرارگیرد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد