خبر خبر

معاينات دوره اي پرسنل فرودگاه شهداي پارس آباد انجام گرفت.
آزمايش هاي چکاب دوره اي کارکنان فرودگاه شهداي پارس آبادمغان انجام گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه با توجه به اهمیت سلامت کارکنان، آزمایش های چکاب دوره ای همکاران شامل: آزمایش خون، انجام گردید. سیدپیمان آتش زر رئیس فرودگاه، اهمیت به سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی آنان را یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف هر سازمان فعالی  دانسته و افزود:کنترل سلامت پرسنل و انجام آزمایشهای ادواری علاوه بر جلوگیری از بروز بیماریها و حوادث می تواند نقش بسزایی در بهبود روند کاری در سازمان داشته باشد.

رئیس فرودگاه عنوان داشت: این آزمایشات در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در صورت لزوم افرادی که نیاز به معاینات پزشکی تخصـــصی تر داشته باشند به مراکز درمانی تخصــصی معرفی می گردند.
-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد