خبر خبر

فرودگاه شهداي پارس آبادمغان
فرودگاه پارس آبادمغان با عنوان «شهدا» مزين شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه شهدای پارس آبادمغان؛ اخيرا در نامه اي از سوي مديرعامل شرکت فرودگاهها به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد اضافه شدن پيشوند «شهدا» به 39 فرودگاه کشور داده شد که مورد موافقت ايشان قرار گرفت.

اين فرودگاه ها شامل اروميه، اراک، ايرانشهر، بوشهر، پارس آباد، خرم آباد، خوي، رامسر، رفسنجان، اردبيل، بندرلنگه، ابوموسي، فسا، جهرم، زرقان، آباده، داراب، بم، سهند، زابل، زاهدان، زنجان، ساري، سراوان، سبزوار، طبس، کلاله، گرگان، لامرد، نوشهر، همدان، ياسوج، سيرجان، جيرفت، بجنورد، شاهرود، سمنان، سنندج و شهرکرد مي باشد.

از دلايل اضافه شدن پسوند شهدا به نام فرودگاه ها می توان گفت : جايگاه فرودگاه هاي کشور در سطح بين المللي و ملي مطرح است و در کتاب AIP طي ساليان متمادي ثبت و مورد شناسايي ايکائو، ياتا و AIC قرار گرفته اند. از اين رو براي ارج نهادن به مقام والاي تمام شهداي شهرها يا شهرستان هايي که فرودگاه هاي متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در آنها به ارايه خدمت مبادرت مي کنند، پيشنهاد اضافه شدن پيشوند شهدا مطرح شد.

وبه همین دلیل فرودگاه پارس آبادمغان نیزبا پسوند شهدا به فرودگاه شهدای پارس آبادمغان تغییرنام داد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد