خبر خبر

آغازعملیات آسفالت ریزی مجدد باندفرودگاه پارس آبادمغان
عملیات آسفالت ریزی مجدد باندفرودگاه پارس آبادمغان از تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 96 شروع گردید.

سید پیمان آتش زر رئیسفرودگاه پارس آبادمغان اعلام کرد:باتوجه به اینکه ادامه عملیات آسفالت ریزی باندفرودگاه پارس آباد درسال گذشته به علت شرایط جوی نامناسب به سال 96 موکول گردید. با افزایش دما و حصول شرایط استاندارد از تاریخ   25 اردیبهشت ماه سال 96 آسفالت ریزی مجدد باندشروع گردید. و انشالله در صورت پایداری شرایط جوی تابیست روز آینده خبراتمام آسفالت ریزی باندفرودگاه راخواهیم داد.لازم به ذکر است طول باند 2700متر و عرض آن 45متر به همراه دو شولدر به عرض 7.5متر در طرفین باند وسه لایه آسفالت جهت تقویت استحکام آن انجام گردیده است. که در آینده نزدیک مورد بهره برداری مجدد قرار خواهد گرفت.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط