خبر خبر

بازديدمديرکل فرودگاههای استان اردبیل ازفرودگاه پارس آبادمغان
فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.

فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست  اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.

به‌گزارش روابط‌عمومي فرودگاه پارس آبادمغان، در اين بازديد فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل از نزديک در جريان آخرين پيشرفت‌هاي پروژه باند ، فنس کشی اطراف فرودگاه ، سپتیک و اتاق سرور قرار گرفت و توصیه های لازم را درخصوص باند ، فنس کشی اطراف فرودگاه وکارهای انجام گرفته داد و از تجهیزات وکارهای صورت گرفته دراتاق سرور ابراز رضایت کرد.

گفتني است؛ فخرالدین هاشمی ازاتمام روکش باند در سال 1396خبرداد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط