خبر خبر

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان
گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان

روزپنجم دی ماه سالروز فرمان تاریخی بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی منشا برکات بسیاری در عرصه حفاظت هواپیمایی درجمهوری اسلامی ایران گردید.

به همین مناسبت رئیس فرودگاه پارس آبادمغان سید پیمان آتش زر به همراه فرمانده پلیس وجمعی ازکارکنان فرودگاه جهت تبریک دریگان حفاظت حضوربه هم رساندند.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد