پارس آباد
امروز: پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
25 °
25 °
15 °
26 May 2017
25 °
16 °
27 May 2017
28 °
15 °
28 May 2017
27 °
16 °
29 May 2017
26 °
18 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد
اخبار فرودگاه
۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بازديدمديرکل فرودگاههای استان اردبیل ازفرودگاه پارس آبادمغان

فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.
۲۲ دی ۱۳۹۵

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.
۵ دی ۱۳۹۵

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان