گزارش تصویری گزارش تصویری

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد
News
2017-08-10

سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا وارد فرودگاه پارس آبادمغان شد

مراسم استقبال از سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا درفرودگاه پارس آبادمغان انجام گرفت.
2017-08-08

بازدید فرماندارشهرستان به همراه خبرنگاران درروزخبرنگار از فرودگاه پارس آبادمغان

بازدید دکتراکبرصمدی فرماندارشهرستان به همراه خبرنگاران شهرستان درروز خبرنگارازفرودگاه پارس آبادمغان انجام گرفت.
2017-08-01

برداشت اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه پارس آبادمغان

اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه پارس آبادمغان توسط كارشناسان اداره طراحی دستورالعملهای پروازی اداره کل مراقبت پرواز شركت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ايران جهت درج در كتاب AIP برداشته شد.
2017-07-29

فرودگاه پارس آباد مغان برای پرواز آماده می‌شود

دکترشکور پورحسین نماینده مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اکبر صمدی فرماندار شهرستان ازفرودگاه پارس آبادمغان بازدیدکردند.