شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

کانال اطلاع رسانی رسمی فرودگاه پارس آباد مغان در سروش ( عضو شوید ) کانال اطلاع رسانی رسمی فرودگاه پارس آباد مغان در سروش ( عضو شوید )

  

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

برنامه پروازی برنامه پروازی

خرید بلیط خرید بلیط

News
2019-02-27

مديرعامل جديد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران منصوب شد

با حکم وزير راه و شهرسازي سياوش اميرمکري به عنوان مديرعامل جديد شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران منصوب شد.
2019-01-08

سردار رضايي فرمانده مرزباني ناجا وارد فرودگاه پارس آبادمغان شد.

مراسم استقبال از سردار رضايي فرمانده مرزباني ناجا درفرودگاه پارس آبادمغان انجام گرفت.
2018-12-04

بازديد معاون عمراني استاندار و فرماندار شهرستان از فرودگاه پارس آباد مغان

بهروز ندايي معاون عمراني استانداروعلي علايي فرماندار شهرستان به همراه مدير کل هواپيمايي ايران اير ازفرودگاه پارس آبادمغان بازديدکردند.
2018-10-17

برنامه پروازي فرودگاه پارس آباد مغان درنيمه دوم سال 97

رئيس فرودگاه شهرستان پارس آباد گفت: برنامه پروازي فرودگاه شهرستان مرزي پارس آباد مغان ازمورخه 06/08/97 لغايت 10/01/98 به شرح ذيل ميباشد.