پارس آباد - صفحه نخست

شعار سال شعار سال

گزارش تصویری گزارش تصویری

کانال اطلاع رسانی رسمی فرودگاه پارس آباد مغان در سروش ( عضو شوید ) کانال اطلاع رسانی رسمی فرودگاه پارس آباد مغان در سروش ( عضو شوید )

  

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

برنامه پروازی برنامه پروازی

خرید بلیط خرید بلیط

News
2018-08-09

وزير راه وشهرسازي واردفرودگاه پارس آبادمغان شد.

وزير راه وشهرسازي دکترعباس آخوندي وهيات همراه واردفرودگاه پارس آبادمغان شد.
2018-08-07

فرودگاه پارس آبادمغان ميهمان هيات بلند پايه وزارت امور خارجه ايران

هيات بلند پايه وزارت امور خارجه ايران واردفرودگاه پارس آبادمغان شد.
2018-07-23

فرمانده جديد پليس فرودگاه پارس آبادمغان منصوب شد

مراسم تکريم و معارفه فرمانده پليس فرودگاه پارس آبادمغان برگزار و ضمن تقدير از خدمات سرگرد
ابوالفضل نظري ، سروان محمدرضا صلاتي به عنوان فرمانده جديد پليس فرودگاه پارس آبادمغان معرفي شد.
2018-06-03

وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد مغان انجام گرديد

وارسي پروازي دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه پارس آباد توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران انجام شد . اين عمليات از روز چهارشنبه 9خرداد به مدت يک روز وارسي گرديد.