راه های ارتباطی شما با فرودگاه راه های ارتباطی شما با فرودگاه

تلفن هاي پاسخگو(پارس آباد)

تلفنهای تماس : 
                       
تلفن خانه                                   31457000-045

نمابر                                      31455600-045

                                                                                                   اطلاعات پرواز:      

                                                                                                         199

045-31457199      

Email: Parsabad.Info@airport.ir

         کانال اطلاع رسانی در شبکه اجتماعی

 

آدرس : استان اردبیل - شهرستان پارس آباد - کیلومتر 5 جاده کشت و صنعت مغان - فرودگاه پارس آباد مغان
کد پستی :     78831-56915
parsabad.airport.ir