گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد
اخبار فرودگاه
۳۱ تير ۱۳۹۶

انجام مارکینگ سطوح پروازی فرودگاه پارس آبادمغان

بااتمام روکش آسفالت سطوح پروازی فرودگاه پارس آبادمغان عملیات خط کشی آن به همت اداره کل تجهیزات وسامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران انجام شد
۱۶ خرداد ۱۳۹۶

شمارش معکوس برای راه اندازی وبازگشایی فرودگاه پارس آبادآغاز شد.

مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل گفت:پایان کاربهسازی وآسفالت ریزی باند فرودگاه پارس آباد که عملیات اجرایی آن روبه اتمام میباشد
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آغازعملیات آسفالت ریزی مجدد باندفرودگاه پارس آبادمغان

عملیات آسفالت ریزی مجدد باندفرودگاه پارس آبادمغان از تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 96 شروع گردید.
۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بازديدمديرکل فرودگاههای استان اردبیل ازفرودگاه پارس آبادمغان

فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.