پارس آباد
امروز: سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
25 °
35 °
23 °
24 Aug 2017
35 °
22 °
25 Aug 2017
35 °
21 °
26 Aug 2017
33 °
22 °
27 Aug 2017
33 °
22 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد
اخبار فرودگاه
۱۹ مرداد ۱۳۹۶

سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا وارد فرودگاه پارس آبادمغان شد

مراسم استقبال از سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا درفرودگاه پارس آبادمغان انجام گرفت.
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

بازدید فرماندارشهرستان به همراه خبرنگاران درروزخبرنگار از فرودگاه پارس آبادمغان

بازدید دکتراکبرصمدی فرماندارشهرستان به همراه خبرنگاران شهرستان درروز خبرنگارازفرودگاه پارس آبادمغان انجام گرفت.
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

برداشت اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه پارس آبادمغان

اطلاعات سطوح پروازي فرودگاه پارس آبادمغان توسط كارشناسان اداره طراحی دستورالعملهای پروازی اداره کل مراقبت پرواز شركت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ايران جهت درج در كتاب AIP برداشته شد.
۷ مرداد ۱۳۹۶

فرودگاه پارس آباد مغان برای پرواز آماده می‌شود

دکترشکور پورحسین نماینده مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اکبر صمدی فرماندار شهرستان ازفرودگاه پارس آبادمغان بازدیدکردند.