پارس آباد
امروز: يكشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
15 °
21 °
8 °
24 Apr 2017
22 °
10 °
25 Apr 2017
19 °
10 °
26 Apr 2017
13 °
9 °
27 Apr 2017
17 °
6 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال 1395 شعار سال 1395

اخبار فرودگاه
۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بازديدمديرکل فرودگاههای استان اردبیل ازفرودگاه پارس آبادمغان

فخرالدین هاشمی مديرکل فرودگاههای استان اردبیل ومحسن محبوب حراست اداره کل با حضور در فرودگاه پارس آبادمغان از بخشهای مختلف وپروژه های دردست اقدام اين فرودگاه بازديد کردند.
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.

یک بهله (واحد شمارش پرندگان شکاری) جغد توسط کارکنان فرودگاه پارس آبادمغان نجات داده شد.
۲۲ دی ۱۳۹۵

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.

اتاق سرورIT و تجهیزات الکترونیک هواپیمایی فرودگاه پارس آبادمغان به UPS مجهز شد.
۵ دی ۱۳۹۵

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان

گراميداشت پنجم دي ماه درفرودگاه پارس آبادمغان